Παγκόσμια Ημέρα Δράσης

Παγκόσμια Ημέρα Δράσης

07-11-2014

(World Day of Action)

Το Δημοτικό Σχολείο Μακρυκάπας ξεκίνησε την ενεργή συμμετοχή του στην εκστρατεία με τη συμμετοχή του στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης και την πραγματοποίηση "οικολογικής παρέλασης" (eco-parade) κατα μήκος του χωριου Μακρυκάπα. Στα πλαίσια του "project" στο σχολείο θα πραγματοποιηθούν κατασκευές, κολάζ, παιχνίδια και κ.α., όπως επίσης και καθαρισμός μιας περιοχής κοντά στο σχολείο με στόχο τη μέτρηση των σακουλών απορριμμάτων.

eco-parade